Ana Sayfa Ana Sayfa Türkçe English

Duyurular

ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN SENTETİK VE BİYOLOJİK HASTALIK MODİFİYE EDİCİ ANTİROMATİZMAL İLAÇLAR (DMARD'LAR) KONULU SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Romatoid Artrit Tedavisinde Kullanılan Sentetik Ve Biyolojik Hastalık Modifiye Edici Antiromatizmal İlaçlar (Dmard'lar) Konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme rapor taslağı Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yönergesi’nin 10. Maddesi 4. Fıkrası gereğince askıya çıkarılmıştır.
Aynı Yönergenin 10.maddesi beşinci fırkası gereğince 15 (On beş) iş günü askıda kalacak ve geri bildirimler sonrası gerek görülen düzeltmeler yapılarak yayımlanacaktır. Tüm paydaşlara ve ilgililere duyurulur.

Geri bildirimler, 19 Haziran 2019, Çarşamba günü saat: 18:00'a kadar resmi yazı ile

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlü Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığına

ya da elektronik ortamda elife.dilmac@saglik.gov.tr e-posta adresine yapılabilecektir.

Taslak Rapora Ulaşmak için tıklayınız.

Taslak Raporun İngilizce Versiyonu

Eklenme Tarihi : 23.05.2019


Hastane Enfeksiyonlarında Kullanılan Teknolojilerin; Mevcut Kullanımı, Tanımı ve Teknik Özellikleri,

“ Hastane Enfeksiyonlarında Kullanılan Teknolojilerin; Mevcut Kullanımı, Tanımı ve Teknik Özellikleri, Güvenlik ve Klinik Etkililiği ile Maliyetler ve Ekonomik Değerlendirilmesi” konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kısa Taslak Raporu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yönergesinin 10.maddesi dördüncü fıkrası uyarınca askıya çıkarılmıştır.

Aynı Yönergenin 10.maddesi beşinci fırkası gereğince 15 (On beş) iş günü askıda kalacak ve geri bildirimler sonrası gerek görülen düzeltmeler yapılarak yayımlanacaktır. Tüm paydaşlara ve ilgililere duyurulur.

Geri bildirimler, 29 Haziran 2018, Cuma gün saat: 18:00'a kadar; resmi yazı ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlü Sağlık Teknolojisi Değerlendirme DB’na,
ya da elektronik ortamda mustafa.kilic2@saglik.gov.tr e-posta adresine yapılabilecektir.

Taslak Rapora Ulaşmak için tıklayınız.

Eklenme Tarihi : 04.06.2018


Tek Kullanımlık Sünnet Enstrümanlarının Önemi, Gelişimi ve Üretimi

“Tek Kullanımlık Sünnet Enstrümanlarının Önemi, Gelişimi ve Üretimi”konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Taslak Raporu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yönergesinin 10.maddesi dördüncü fıkrası uyarınca askıya çıkarılmıştır. Aynı Yönergenin 10.maddesi beşinci fırkası gereğince 15 (Onbeş) iş günü askıda kalacak ve geri bildirimler sonrası gerek görülen düzeltmeler yapılarak “Tek Kullanımlık Sünnet Enstrümanlarının Önemi, Gelişimi ve Üretimi” konulu STD Raporu yayımlanacaktır. Tüm paydaşlara ve ilgililere duyurulur.

Geri bildirimler, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü, saat: 18:00'a kadar; resmi yazıyla

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığına yada da elektronik ortamda
olgun.sener@saglik.gov.tr e-posta adresine yapılabilecektir.”

Taslak Rapora Ulaşmak için tıklayınız.

Eklenme Tarihi : 03.05.2018


“Mineral Lifleriyle Çevresel Ve Mesleksel Temasın Yol Açtığı Akciğer Patolojilerinin Yönetimine Yönelik İşbirliği Ağı” konulu AR-GE Projesi Proje Sonuçları Tanıtım ve Yaygınlaştırma Toplantısı yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı AR-GE Projesi destekleri kapsamında, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) Daire Başkanlığının işbirliğiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra kanserleri uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen; “Mineral Lifleriyle Çevresel Ve Mesleksel Temasın Yol Açtığı Akciğer Patolojilerinin Yönetimine Yönelik İşbirliği Ağı Projesi” başarı ile tamamlanmıştır. Projesi Sonuçları Tanıtım ve Yaygınlaştırma” toplantısının 06 Mart 2017 tarihinde Pendik EAH Konferans Salonunda yapılmıştır.

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ’ın sunumu için tıklayınız.

Eklenme Tarihi : 17.03.2017


“Mineral Lifleriyle Çevresel Ve Mesleksel Temasın Yol Açtığı Akciğer Patolojilerinin Yönetimine Yönelik İşbirliği Ağı Projesi”

Sağlık Bakanlığı AR-GE Projesi destekleri kapsamında, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) Daire Başkanlığının işbirliğiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra kanserleri uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen; “Mineral Lifleriyle Çevresel Ve Mesleksel Temasın Yol Açtığı Akciğer Patolojilerinin Yönetimine Yönelik İşbirliği Ağı Projesi” tamamlanmıştır.

“Malign Plevral Mezotelyoma Türkiye Standartlar Rehberi” için tıklayınız.

Not: “Mezotelyoma AR-GE Projesi Sonuçları Tanıtım ve Yaygınlaştırma” toplantısının 06 Mart 2017 tarihinde yapılması planlanmaktadır.Eklenme Tarihi : 17.02.2017“Böbrek Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Yönteminin Dolaylı Maliyetlerinin Belirlenmesi” konulu Saha Araştırması Eğitimi

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından 10-12 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ankara Latanya Hotel’de “Böbrek Yetmezliği Tedavisinde Kullanılan Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Yönteminin Dolaylı Maliyetlerinin Belirlenmesi” konulu saha çalışması eğitimi yapılacaktır.

Eğitim Programı


Eklenme Tarihi : 04.05.2016“TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞAM KALİTESİ VE SAĞLIK YARARLANIM DEĞERLERİNİN (utility values) ÖLÇÜMÜ”

Ülkemiz için Kalite Ayarlı Yaşam Yılları (QALY - Quality Adjusted Life Years) değerlerinin de belirleneceği; “TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞAM KALİTESİ VE SAĞLIK YARARLANIM DEĞERLERİNİN (utility values) ÖLÇÜMÜ” çalışması için Hacettepe Üniversitesi ile AR-GE proje süreci başlatılmıştır.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞAM KALİTESİ VE SAĞLIK YARARLANIM DEĞERLERİNİN (utility values) ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASININ ÖNEMİ

Son yıllarda tüm ülkelerin kamu sağlık harcamalarında ciddi artışlar olduğu için sağlık sistemlerinin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi ile ilgili ekonomik değerlendirme çalışmalarına olan ihtiyacın giderek arttığı görülmektedir.

Ancak Türkiye gibi sağlık yararlanım (utility) değerleri olmayan ülkelerde sağlık teknolojileri değerlendirilirken altın standart olarak bilinen maliyet yararlanım (cost utility) analizi yerine daha çok maliyet etkililik (cost effectiveness) analizi kullanılmaktadır. Bu engeli aşmak ve sonuç ölçütü olarak kalite ayarlı yaşam yıllarının (QALYs) kullanıldığı ekonomik değerlendirme çalışmaları yapabilmek için Türkiye’nin genel nüfusuna ilişkin sağlık yararlanım değerlerini (health utiliy values) yansıtan katsayıların hesaplanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu araştırma ile söz konusu ihtiyacın giderilmesi için Türkiye genel nüfusunun yaşam kalitesi düzeyinin ve sağlık yararlanım değerlerinin hesaplanması amaçlanmaktadır. Bu temel amaç dışında genel nüfusun yaşam kalitesi düzeyi ve sağlık yararlanım değerlerini etkileyen faktörler ile hastalık yükü açısından ilk beş hastalık grubunun yaşam kalitesi düzeyi de tanımlanacaktır.
Eklenme Tarihi : 28.09.2015Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri” konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Çalıştayı düzenlendi.

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Konu Seçim Komisyonu tarafından 2014 yılı için belirlenen konulardan biri olan “Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri” Çalıştayı 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşması Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanı Uzm. Dr. Bilgehan Karadayı tarafından yapıldı. Karadayı konuşmasında Sağlık Teknolojisi Değerlendirme tanımına yer verirken; 663. Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye’deki Sağlık Teknolojisi Değerlendirme alanındaki yasal sorumluluğun Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne verildiğini belirtti. Daha sonra “Kronik Böbrek Yetmezliği Tedavisinde Periton Diyalizinin Yeri” Konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme çalışmasının aşamaları hakkında bilgi verdi.

Çalıştayda, Kronik böbrek yetmezliği ,hemodiyaliz, periton diyalizi ve sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından STD’nin rolü konulu sunumlar yapıldı.

Çalıştayın ikinci günü 9 başlıktan oluşan EUNETHTA tarafından belirlenen HTA Değerlendirme bileşenlerine göre 5 çalışma grubu oluşturuldu. Gruplarının çalışma takvimlerinin belirlenmesinden sonra çalıştay sona erdi.Eklenme Tarihi : 11.03.2015“Periton Diyalizinin (Kronik) Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri “ Çalıştayı 26- 27 Şubat 2015 Ankara

“Periton Diyalizinin (Kronik) Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri” konulu Çalıştay Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından 26 -2 7 Şubat 2015 tarihleri arasında Ankara Vivaldi CE Gold Hotel’de yapılacaktır.

Adres :
Vivaldi CE Gold Hotel
Turan Güneş Bulvarı Rabindranath Tagore Caddesi 697. Sok. No: 3
Çankaya /Ankara

Web Site :
http://www.vivaldicegoldhotel.com

Tel :
312 - 4406355HTA İletişim : 585 68 57
Eklenme Tarihi : 17.02.2015“Periton Diyalizinin (Kronik) Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri” konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD/HTA) çalışması başlamıştır.

STD Çalışması Özet Bilgi: “Periton Diyalizinin Kronik Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri” konulu STD çalışmasında, periton diyalizi yöntemi, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yönergesi ile EUnetHTA STD çalışma yöntemleri esas alınarak;
  1. Sağlık Sorunu ve Teknolojinin mevcut kullanımı
  2. Teknolojiye ilişkin açıklama ve teknik özellikler
  3. Güvenlik
  4. Klinik Etkililik
  5. Maliyetler ve Ekonomik Değerlendirme
  6. Etik Analiz
  7. Organizasyonel yönler
  8. Sosyal yönler
  9. Yasal yönler
açısından değerlendirilecektir. Çalışma , böbrek yetmezliği tanısı konulan tüm bireyleri kapsamaktadır. Çalışmanın hedefi, periton diyalizi tedavisini hem müstakil olarak hem de hemodiyaliz tedavisi ile kıyaslamalı olarak değerlendirmek suretiyle sağlık hizmet sunucularına, geri ödeyicilerine, karar verici ve politika yapıcı mercilere bilimsel kanıtlara dayalı destek oluşturmaktır.

04/03/2014 tarihinde STD Konu Seçim Komisyonu tarafından belirlenen söz konusu çalışma, 21/05/2014 tarihinden fiili olarak başlatılmış ve 2015 yılı içinde tamamlanması planlanmıştır.

Eklenme Tarihi : 05.11.2014


Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı / 2014

“Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı”, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından, 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da (WOW Topkapi Palace Tesisler Caddesi No:442 Kundu(Özlü) Köyü Aksu / Antalya ) düzenlenmistir.
Toplantıya, kendi kurumlarınca finanse edilmek suretiyle veya kendi imkanlarıyla katılmak isteyen üniversite ve kamu kurumu katılımcıları ile sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcileri için 150 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Bu kapsamda toplantıya katılmak isteyen katılımcılar için iletişim bilgileri aşağıdadır.


Eklenme Tarihi : 14.04.2014


“Türkiye’de Obezite Cerrahisinin Obezite Tedavisindeki Yeri” konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme raporu.

“Türkiye’de Obezite Cerrahisinin Obezite Tedavisindeki Yeri” konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme raporu, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yönergesi’nin 10.4 maddesi gereğince yayınlanmıştır.

Düzenleme Tarihi : 30.06.2014 - Eklenme Tarihi : 10.04.2014


Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı 2. Duyuru

“Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı”, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından, 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecektir. Söz konusu toplantı için Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlar ile üniversiteler, diğer kamu kurumları ve özel sektör için kontenjan ayrılmıştır.

“Söz konusu toplantıya, kendi kurumlarınca finanse edilmek suretiyle veya kendi imkanlarıyla katılmak isteyen üniversite ve kamu kurumu katılımcıları ile sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcileri için 150 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Bu çerçevede toplantıya katılmak isteyenlerin irtibat kurabileceği kişiler ve iletişim bilgileri Nisan ayının ilk haftasında www.hta.gov.tr adresinde duyurulacaktır.”

Dosyalar
Lütfen toplantıya katılım talebinizden önce beklenen katılımcı profilini kontrol ediniz.
Eklenme Tarihi : 13.03.2014


Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı 1.Duyuru

“Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı”, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından, 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecektir. Söz konusu toplantı için Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlar ile üniversiteler, diğer kamu kurumları ve özel sektör için kontenjan ayrılmış olup toplantıya ilişkin ayrıntılar sonraki duyurularda yer alacaktır.
Eklenme Tarihi : 27.02.2014Konu Seçimi Komisyonu Konu Belirleme Toplantısı

STD/HTA konu önerilerinin değerlendirilerek karara bağlandığı Komisyon toplantısı 04 Mart 2014 Salı günü 14:00 - 17:00 saatleri arasında Genel Müdürlüğümüz Asma Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır.

Değerlendirilen Konular : http://www.hta.gov.tr/pdf/Konu Önerisi.pdf

Eklenme Tarihi : 10.03.2014


Obezite Çalıştayı.

Türkiye'de Obezite Cerrahisinin Obezite Tedavisindeki Yeri konulu Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD/HTA) çalıştayı 12-13 Aralık 2013 tarihlerinde Gür Kent otelde yapılmıştır.Eklenme Tarihi : 13.02.2014


2014 yılında çalışılacak STD konularından ikisi belirlenmiştir.

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD/HTA) Konu Seçimi Komisyonunun 30 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 10:00’da Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünde yaptığı toplantıda, 2014 yılında çalışılacak STD konularından ikisi belirlenmiştir. Konu hakkındaki tutanak ile alınan kararlar ektedir. 2014 yılında 5 adet STD çalışması yapılması öngörülmüş olup çalışılacak diğer 3 konu 2013 Aralık ayı sonunda yapılacak olan Komisyon toplantısında belirlenecektir. www.hta.gov.tr adresinden konu önerisi kabulü devam etmektedir.

2013 09 30 Komisyonu toplantı tutanağı: http://www.hta.gov.tr/pdf/2013 09 30 Komisyonu toplantı tutanağı.pdfEklenme Tarihi : 22.10.2013


Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD/HTA) Konu Seçimi Komisyonu Konu Belirleme Toplantısı

STD/HTA konu önerilerinin değerlendirilerek karara bağlanacağı Komisyon toplantısı 30 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 10:00’da Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Asma Kat Toplantı Salonunda (Bayındır 1 Sokak No:13 Kızılay/Ankara) yapılacaktır. Değerlendirmeye alınacak konu önerileri, Komisyon üyelerinin e-posta adreslerine gönderilmiştir.

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yönergesi için: http://www.hta.gov.tr/pdf/STD_HTA_Yonerge.pdf

Not:
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme ( STD/HTA) Konu Seçimi Komisyonu’nun tanışma niteliğindeki ilk toplantısı 30/07/2013 tarihinde yapılmıştır.
Eklenme Tarihi : 10.09.2013


STD Konu Seçimi Komisyonu Tanışma Toplantısı

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme ( STD/HTA) Konu Seçimi Komisyonu’nun tanışma niteliğindeki ilk toplantısı 30/07/2013 tarihinde Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılmıştır. STD konu önerilerinin değerlendirilerek karara bağlanacağı ikinci toplantının 2013 Eylül ayında yapılması planlanmaktadır.

Eklenme Tarihi : 30.07.2013


Konu Seçimi Komisyonu oluşturulmuştur.

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD) (Health Technology Assesment - HTA) Konu Seçimi Komisyonu oluşturulmuş ve STD konu önerileri alınmaya başlanmıştır. Sağlık teknolojisinin genel özellikleri, güvenliği, etkinliği ve etkililiği, ekonomik yönleri ve maliyeti, kurumsal işleyiş yönleri ile sosyal ve etik yönleri açısından sistematik olarak incelenmesi ve yorumlanması olarak ifade edilen Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (Health Technology Assesment) iş ve işlemlerinin ulusal düzeyde yürütülmesinin usul ve esaslarını belirleyen Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Yönergesinin 5’inci maddesine göre oluşturulan Konu Seçimi Komisyonu 13.06.2013 tarihli ve 1875 sayılı Makam Oluru ile belirlenmiştir. İlk toplantı dahil komisyon toplantıları ile ilgili hususlar için ayrıca bilgi verilecektir. Komisyon toplantılarında gündeme alınmasını istediğiniz konuları Konu Önerisi Formu doldurularak Genel Müdürlüğümüze iletilebilir.

Konu seçimi komisyonu üye listesi için tıklayınız.
Konu önerisi formu için tıklayınız.
Eklenme Tarihi : 24.06.2013


Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü