Ana Sayfa Ana Sayfa Türkçe English

Konu Önerisi

Konu Önerisi ve Konu Seçimi
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme çalışma programına alınacak konular için öneride bulunma süreci başlamıştır. STD konu önerileri için gerçek ve tüzel kişiler öneri formunu usulüne uygun olarak doldurup Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (SHGM) göndermek suretiyle öneride bulunabilir. Genel Müdürlüğe gelen tüm öneriler, Sağlık Teknolojisi Daire Başkanlığı tarafından sadece şekil (usule uygun olup olmadığı yönünden) açısından incelenir ve usulüne uygun tüm öneriler değerlendirilmek üzere Konu Seçim Komisyonuna sunulur. Komisyon tüm önerileri değerlendirerek salt çoğunluk ile karar alır. Komisyon kararları ve kararların gerekçeleri www.hta.gov.tr internet adresinde yayımlanır.

Konu Önerisi Formu


Eklenme Tarihi : 16.10.2018


Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü