Ana Sayfa Ana Sayfa Türkçe English

Konu Önerisi

Konu Önerisi ve Konu Seçimi
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme çalışma programına alınacak konular için öneride bulunma süreci devam etmektdir. STD konu önerileri için gerçek ve tüzel kişiler öneri formunu usulüne uygun olarak doldurup Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne (SAGEM) göndermek suretiyle öneride bulunabilir. Genel Müdürlüğe gelen tüm öneriler, Sağlık Teknolojisi Daire Başkanlığı tarafından sadece şekil (usule uygun olup olmadığı yönünden) açısından incelenir ve usulüne uygun tüm öneriler değerlendirilmek üzere Konu Seçim Komisyonuna sunulur. Komisyon tüm önerileri değerlendirerek salt çoğunluk ile karar alır. Komisyon kararları ve kararların gerekçeleri www.hta.gov.tr internet adresinde yayımlanır.

Konu Önerisi Formu

Konu önerisi ve konu seçimi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.
Eklenme Tarihi : 02.06.2015


Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü