Ana Sayfa Ana Sayfa Türkçe English

Konu Seçim Komisyonu

 

Yönerge Madde No

Üye Sayısı

Asil Üye

Yedek Üye

5.2.h Genel Müdür ve Daire Başkanı Komisyonun daimi üyeleri olup…

1

Dr. M. Rifat KÖSE (Başkan)

 

1

Uzm. Dr. Bilgehan KARADAYI
(Başkan V.)

 

5.2.a Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

1

Dai.Bşk. Mehmet Ziya KELAT

Sağ.Uz.Yrd. Ersin KARABULUT 

5.2.b Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

1

Doç. Dr. Fazilet DUYGU

Doç. Dr. Selçuk KILIÇ

5.2.c Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

2

Doç. Dr. Hakan EROĞLU

Doç. Dr. İsmail. Mert VURAL

Dr. Ali ALKAN

Uzm. Ecz. Engin DOĞAN

5.2.ç Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

1

Uzm. Dr. Pınar KOÇATAKAN

Uzm. Dr. Hatice ADSAN

5.2.d Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

1

Ecz. L. Deniz YİĞİT

Uzm. Ali Utku CENGİZ

5.2.e Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

2

Müh. İrfan ELMACI

Şb.Müd. Orhan ÇETİNKAYA

ST.Uzm.Yrd. Tuba DURMAZ

ST. Uzm.Yrd. Tuğba TAŞCI

5.2.f Hasta veya hasta hakları ile ilgili sivil toplum kuruluşları

1

Hamdullah UĞUR

Sağlık Hakkı ve Hasta Haklarını Savunma Derneği
(SAHAD)  

Handan Sevim KARA

Sağlık Hakkı ve Hasta Haklarını
Savunma Derneği
(SAHAD)

5.2.g İlaç üretimi ile ilgili ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından veya bu alandaki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

1

Ecz. Tunç KÖKSAL

İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS)

Hasan BAĞCI

İlaç Endüstrisi İşverenleri
Sendikası (İEİS)

5.2.ğ Tıbbi cihaz üretimi ile ilgili ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından veya bu alandaki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

1

Özgür İNCEKARA

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)

Ahmet BAHADIR

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)

 


Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü