Ana Sayfa Ana Sayfa Türkçe English

Mevzuat

Mevzuatlarımız

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları Yönergesi
Sağlık Teknoloji Değerlendirme Yönergesi


Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü