Page 4 - STD Raporu - Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
P. 4

Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri

     T.C. Sağlık Bakanlığı
     Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
     Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı


     Bayındır 1 Sokak. No: 13 Kızılay / ANKARA
     T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1076
     ISBN: 978-975-590-651-5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9