Ana Sayfa Ana Sayfa Türkçe English

Proje

Tamamlanan STD Projeleri

Sigarayı Bırakma Destek Programının Maliyet Etkinlik Analizi  
Türkiye’de Obezite Cerrahisinin Obezite Tedavisindeki Yeri  
Vasküler Erektil Bozuklukta Düşük Yoğunluklu Elektro Şok Dalga (EŞD) terapisi  
Respiratuvar Sinsityal Virüs Enfeksiyonlarında Proflaktik Palivizumap Kullanımı  

Devam Eden STD Projeleri

Radyoterapi veya Kemotarapiye Adjuvan Hipertemik Tedavilerin Teknoloji Değerlendirme Projesi  
KOAH Rehber Çalışması  
Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri  
Kronik Hepatit (B ve C) Tedavisinde Kullanılan Antiviraller  
“Obezite Cerrahisinin Obezite Tedavisindeki Yeri” konulu STD Raporunun Güncellenmesi  

AR-GE Projeleri

Akciğer Patolojilerinin Yönetimi  

Diğer Çalışmalar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile “Mineral Lifleri ile Çevresel ve Mesleksel Temasın Yol Açtığı Akciğer
Patolojilerinin Yönetimine Yönelik İşbirliği Ağı” Çalışması
 
Kurtarılan Anneler Araştırması (Near Miss) Projesi  
BT(Bilgisayarlı Tomografi) Çekimlerinde Görüntüleme Taleplerinin Doğruluk Analizi,
Radyasyon Güvenliği Açısından Değerlendirmesi ve Oluşan Ekonomik Kayıpların Tespit Edilmesi Çalışması
 
EUnetHTA ile Joint Action 2 kapsamındaki (WP2,WP4,WP5,WP7) Çalışmalar  


Sağlık Araşrımları Genel Müdürlüğü